Edistyneet 1

Edistyneet 1- ryhmä on aktiiviharrastajien ja kilpailevien luistelijoiden taitoluisteluryhmä. Ryhmässä on 9 luistelijaa.

Ryhmän luistelijat hyppii yksöis- ja kaksoishyppyjä, ja tekevät erilaisia piruettiyhdistelmiä. Luistelijat luistelevat 3-5 kertaa viikossa.